Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Részvételi és általános szerződési feltételek

Részvételi feltételek

Vízitúráink részvételi feltételei

A részvétel feltétele

 • a teljes körűen, hiánytalanul kitöltött részvételi lap megérkezése e-mail címünkre
 • a túradíj befizetése úgy, hogy legkésőbb a túra előtti napon az a számlánkon jóváírásra kerüljön, azaz láthassuk az utalás tényét
 • az eligazításokon és oktatáson történő részvétel
 • pontos érkezés a vízitúrák kezdési időpontjára
 • 14 éven aluli gyermek szülői felügyelet mellett vagy szülői jóváhagyó nyilatkozattal és megnevezett kísérővel vehetnek részt vízitúrán
 • Különlegesen fontos, hogy a résztvevő jelezze, ha nem tud úszni, mivel az ilyen résztvevő biztonsága érdekében külön eljárunk, illetve, aki nem tud úszni az a megfelelő óvintézkedések mellett jöhet számos túrára (ha a vízitúrák számát nézzük, akkor a vízitúrák túlnyomó) többségére. De úszni nem tudó, nem jöhet a Hernádra (egyetlen szakaszra sem), nem jöhet a Felső-Tiszára, nem jöhet a Szamosra, nem jöhet a Túr romániai és a román-magyar határtól Nagyhódosig tartó szakaszára és - de csak áradás idején -nem jöhet a bodrogzugi ártérbe. Tehát amikor nem árad a Bodrog, jöhetsz a Bodrogra, jöhetsz az ártérbe, sőt, nyugodtan gyere. 
 • Nulla százalékos véralkohol-szint, befolyás- és módosulás nélküli tudatállapot, mind a kormányos, mind a kenu / kajak utasai esetén
   

Kockázatcsökkentés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy túráinkon érheti baleset, ill. egészségkárosodás. A  kockázatok csökkentése érdekében ezen honlapon ajánlásokat fogalmazunk meg. A javaslatok megszívlelése a résztvevő érdeke és felelőssége 

 

Részvétel a vízitúrán saját felelősségre
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a kenutúrán esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. A vízitúrán minden résztvevő a résztvevő saját felelősségére vesz részt.

 

Túravezetés, túraszervezés, kötbér
Cégünk nem utazási iroda, hanem túraszervező. A túra idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő kötbér felelősséggel tartozik.
Rongálás, elvesztés, sérülés esetén a sérülés, rongálás, elvesztés napján az alábbi kötbér fizetendő készpénzben vagy dokumentált átutalással a túraszervezőnek:
i)
túrakenu 250.000 Ft,
ii) evező, lapát 12.000 Ft,
iii) mentőmellény 12.000 Ft,
iv) hordó: 12.000 Ft, 
A résztvevő tudomásul veszi, hogy elvesztés, rongálás és sérülés esetén egy új eszköz beszerzési ára fizetendő.


Szabályok

 • A vízitúrázás eszközeit a résztvevő csak a túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, a túravezető által rögzített módon használhatja. Az eszközök önkényesen bérlete 25.000 Ft/kenu vagy kajak pönáléval jár
 • A hajóbeosztást a túravezető készíti el
 • Az ülésrendet a túravezető határozza meg, a legénység ülésrendjének változtatása csak a túravezető jóváhagyásával lehetséges
 • Tilos az esetek többségében elől haladó túravezető által mutatotthoz képest más útvonalat választani, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot befolyásoló vagy fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a túravezető külön a kenutúra előtt egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
 • A kenuban ülők a vízen, NE kapaszkodjanak ágba, fába, sziklába, zsilipbe, mesterséges műtárgyba vagy semmilyen természetes képződménybe (uszadéktorlasz).
 • A túrázók a túravezető által mutatott utat kell, hogy kövessék, a behajló bokrok és faágak kerülendőek
 • A kenuban az ülésekkel azonos számú túrázó evezhet
 • Borulás esetén elsődleges a személyek mentése, a túravezető kijelöli azt a kenut, amelyik a vízbe került tárgyak összeszedéséért felelős, mindenki más a személyek és a kenu mentésében segédkezik.
 • A mentés során a nem boruló kenukból senki ne ugorjon a vízbe, a borult személyeket NE próbálja a saját kenujába behúzni, mivel ezzel az addig nem borult kenu is borulhat. A vízbe jutottak a borult kenut a mellúszás lábtempójában a parthoz tolják, szükség esetén az egyik kenu segít azt vontatni.
 • Amennyiben a túravezetőt baleset éri vagy önerőből a mentés nem megoldható úgy a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon és a rendőrséget kell hívni.
 • A tűzoltóságnak és (vízi)rendőrségnek az alábbi információra van szüksége a gyors segítségnyújtás érdekében. Hol történt a borulás és/vagy baleset? Parti tereptárgyak, épületek, hidak, folyamkilométer, vízi műtárgy stb. koordináták szükségesek a hely azonosításához. Minden esetben tudni kell, hogy hol és mikor szállt vízre, az is értékes információ ha annyit tud valaki mondani, hogy a "záhonyi hídnál ebédeltünk egy órája és a vízen lefelé (Tokaj felé) megyünk". Hányan vannak veszélyben és fontos, hogy a jelző személy telefonjának a száma látható legyen.

 

A túrából történő kizárás

 • A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti, ill. tiltott (lásd fenn) módon viselkedik.
 • Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki, (vagy kutyája) mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos.
 • A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

Kizárás vagy túramegszakítás vagy pihenő nap miatti szállítási díj

 • A bármilyen okból (pl. ittas állapot miatt) a túrából kizárt túrázó kenujának szállítási díja helyben készpénzben fizetendő a díjak menüpontban foglalt díjak alapján
 • A túrát megszakító vagy befejező, pihenő napot beiktató túrázók kenuja szállításának díja helyben készpénzben fizetendő a díjak menüpontban foglalt díjak alapján
 • (Kizárás esetén a kizárás esetén fizetendő díj nem mentesít a szállítási díj fizetése alól) 

 

Jelentkezés a vízitúrára
Nem intézményi túra esetén a vízitúrára történő jelentkezés a jelentkezés menüpont alatt leírtak szerint történik. A visszaigazolást követő 48 órán belül kérjük a túradíj utalását. Intézményi (pl. céges, önkormányzati, iskolai, egyesületi (általában véve zártkörű túrára jövők)) jelentkezése e-mailen küldendő megrendelővel történik, és az általunk küldött visszaigazolást követően kérjük a túradíj utalását.

Amennyiben a túra a szervezőnek felróható okból meghiúsul, a túraszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti, ezen kívül a túraszervezőt más kártérítési kötelezettség nem terheli.


 

Lemondási feltételek
A vízitúra az indulás előtt több mint 91 nappal 10%-os díj fizetése mellett mondható le. A vízitúra 
az indulás előtti 90 és 61 nap között 20%-os díj fizetése mellett mondható le. Az indulás előtti 60 és 31 nap között történő lemondás esetén a túradíj 50%-a, végül az indulás előtti utolsó 30 napban történő lemondás esetén a teljes túradíj fizetendő. 
Idő- és vízjárás
A vízállás szélsőségesen változhat.
A MediaComm Kft. nem tehető felelőssé az időjárás miatti, vízjárás miatti, a meder járhatósága csökkenése miatti vagy más természeti helyzetben, természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. Lásd még a "Tudnivalók a Tiszáról és Tisza túrákról", továbbá a "Tudnivalók a Túrról és Túr-túrákról" menüpontokat. Amennyiben a túra bármilyen nem a szervezőnek felróható okból (pl. veszélyhelyzet vagy alacsony vagy magas vízállás, időjárás) nem indul, cégünket semmiféle kártérítés fizetése nem terheli, a jelentkezési lappal megrendelt túra díja 8 napon belül fizetendő. 
A MediaComm Kft. fenntartja a túraterv-változtatás jogát.

 

Fizetés átutalással
A túradíjat kizárólag átutalással lehet kiegyenlíteni, a készpénzes fizetés nem lehetséges. A túradíjról számlát állítunk ki, aki kéri a számla e-mailben történő elküldését, kérjük a jelentkezési lapot küldő e-mailben ezt jelezze, aki postán kéri a számla elküldését, az kérjük, hogy egy magára megcímzett borítékot küldjön a jelentkezéssel párhuzamosan. Kutya
Amennyiben valaki kutyát kíván hozni, úgy a kutya fotója alapján jelezzük, hogy az adott kutya elvileg hozható-e. Harci kutya vagy - függetlenül a törzskönyvtől - harci kutyának látszó vagy másokban akárcsak a legkisebb félelmet keltő kutya nem hozható. Egy hajóban maximum 1, jól idomított, fegyelmezett kutya megengedett.

 

MediaComm Kft.
Érdeklődés, információ: (+36) 209 342 760
Kapcsolat e-mailben: tiszatura_vizitura@yahoo.com